Вплив автоматизації на структуру робочих місць та навички працівників


Автоматизація в кадровій сфері спричинила справжню революцію в управлінні талантами, адже цінні людські ресурси можуть та повинні приймати рішення, створювати унікальні продукти та зв’язки, додавати той самий елемент унікальності, на який спроможна тільки жива й нетривіальна особистість та спеціаліст, а от рутинні проблеми, що легко вирішуються за шаблоном, можна з легкістю вирішувати за рахунок автоматизації, що стає вирішальним фактором ефективності праці та оптимізації роботи компанії у 2024му році. Про те, що являє собою автоматизація у сучасному ейчар процесі, розповідає провідний фахівець VIP HR Україна.

Сфери застосування автоматизації в HR

Сфера управління персоналом найшвидше реагує на будь-які зміни та нові вимоги суспільства та бізнесу, тому саме в ній відбувається оновлення та оптимізація, які вже завтра стануть нашою новою реальністю, а тому дані процеси ніяк не можна ігнорувати, проте можна вчитися їх розпізнавати та використовувати.

Вже сьогодні автоматизація в ейчар активно використовується в таких напрямках:

  • Найм персоналу та відстеження кандидатів з певним набором якостей: автоматизовані системи можуть перевіряти резюме на основі заздалегідь визначених критеріїв, планувати співбесіди і проводити первинний відбір
  • Онбординг та адаптація: чітка автоматизована структура спрощує ведення документообігу, полегшує та пришвидшує адаптацію нового члена команди, самостійно призначаючи новим співробітникам завдання та модулі для адаптивного навчання, персоналізуючи навчальний досвід, створюючи індивідуальні програми розвитку, що гарантує постійний розвиток як нового, так і діючого персоналу та передачу знань
  • Управління даними про співробітників: використання централізованих баз даних (HRIS) автоматизує введення, зберігання та пошук інформації, зменшуючи кількість помилок, що виникають при ручному введенні, забезпечують точність і відповідність даних
  • Зворотний зв’язок та продуктивність: встановлення цілей як на кожен робочий день, так і на тиждень, місяць, і так далі; автоматизовані системи перевірки ефективності, що виключають неправдиві результати, або стороннє втручання, в тому числі оцінка ефективності в реальному часі та всебічний зворотний зв’язок
  • Облік робочого часу: спеціалізовані інструменти управління персоналом, що будуть надавати точну інформацію про відвідуваність та кількість годин на робочому місці, а також давати змогу ефективно керувати відпустками у максимально зручному для користувача вигляді – через мобільний додаток, або іншу біометричну систему
  • Консалтинг та HR-аналітика: автоматизація дає змогу HR-фахівцям генерувати корисну інформацію на основі величезних обсягів кадрових даних за допомогою інструментів аналітики та звітності, що значно спрощує процедуру прийняття кадрових рішень

Зміни заради зростання

Варто розуміти, що автоматизація є розумною співпрацею людини і машини, мета якої – дати можливість людині виконувати більш творчу роботу, позбавляючи її рутинності та вигорання на робочому місці. Тому, безперечно, інновації змінюють і навички співробітників, і структуру робочих місць, що не є комфортним, адже вимагає принципово нового підходу до навчання і використання потенціалу кожного, проте вже показує себе дуже ефективним підходом до організації роботи.

Отже, аспекти, що найбільше проявляються при впливі автоматизації на внутрішні HR процеси:

  • Ні повторюваності: автоматизація виключає непотрібні, неефективні, а також повторювані завдання, що значно вивільнює робочий ресурс
  • Керування системами та емоційний інтелект: коли автоматизація, яка бере на себе рутинні завдання, одразу зростає попит на такі навички співробітників, як критичне мислення, креативність, здатність до адаптації, емоційний інтелект, і, звичайно, вміння працювати, ефективно взаємодіяти та керувати автоматизованими системами
  • Постійне навчання: нова необхідна якість ефективного співробітника, отже, відтепер інвестиції компанії в навчання співробітників не будуть малоефективними, крім того, на думку аналітиків, така політика в подальшому сприятиме утриманню кадрів
  • Підвищення навичок спілкування та розуміння себе задля кращої взаємодії з машиною: саме такі якості повинні мати співробітники, що забезпечують автоматизацію систем, що диктує нам новий рівень міжособистісного спілкування