Навчання персоналу, як важлива ланка HR-процесу


Конкуренція – це те, що рухає маркетингом, змушуючи зростати, оптимізувати, покращуватись та покращувати. Як результат – топ-менеджмент сьогодні ставить одним із перших завдань навчання персоналу, адже тільки так можливо реалізовувати нові проекти, освоюючи нові технології, оперативно вирішуючи проблеми будь-якої складності.

Як показує наш досвід, все більше компаній прагнуть інвестувати саме в навчання співробітників, адже цілком справедливо вважають людський капітал довгостроковою перспективою, що є рушійною силою реалізації бізнес-стратегії організації. Про те, як правильно побудувати процес навчання персоналу – з власного досвіду спеціалістів рекрутингової компанії VIP HR в нашій статті.

Мистецтво управління талантами

Надзвичайно важливо не просто знайти конкретних спеціалістів, але й навчити та створити умови для їхнього розвитку, адже щоразу, з кожним новим витком розвитку ринку, неможливо знову й знову набирати новий штат, або постійно оновлювати топ-менеджмент. Саме тому завдання ейчар спеціаліста полягає в тому, щоби бачити глибше, вчасно розпізнавати як проблему, так і здібності до певного виду діяльності, а ще не тільки регулярно навчати, але й навчити вчитися самостійно, розглядаючи самоосвіту як невід’ємну частину професійної діяльності.

І не варто забувати, що будь-яка професійна діяльність неможлива без психологічної складової, що також потребує удосконалення, адже вміння вибудовувати ефективну комунікацію як всередині колективу, так і при роботі з партнерами виступає в кінцевому рахунку ключовим фактором успішності компанії.

Яким може бути навчання з точки зору HR

Залежно від мети, здобуття нових знань та навичок, або ж їх оновлення та актуалізація можуть мати абсолютно різний характер:

  • Отримання необхідних знань, умінь та навичок, аби справлятися з вимогами конкретної посади у складі певної організації
  • Перепідготовка кадрів – коли необхідно здобути нову професію, або ж при тотальній зміні умов праці за певною спеціальністю
  • Підвищення кваліфікації – це, фактично, кар’єрне зростання за рахунок здобуття додаткових знань, необхідних для того, щоб лишатися актуальним та затребуваним на ринку праці

Яким чином краще забезпечувати навчання персоналу

Звичайно, що ідеальним варіантом навчання для співробітників є навчання прямо в офісі, і бажано у робочий час, щоб люди могли вільно планувати дозвілля. Однак дана умова не завжди можлива для виконання, так само як і можливість оплати часу навчання як робочого. Тому менеджменту бажано шукати золоту середину, варіант, який би задовольнив всіх, причому варто враховувати той факт, що, як правило, чим вище положення фахівця у компанії, чим вищою є його мотивація вчитися, підвищувати рівень своєї компетенції, отримувати ще одну вищу освіту і так далі, навіть повністю або частково за власний кошт. Тому ейчар відділу варто правильно та грамотно будувати навчальний процес, що, в залежності від рівня, досвіду та мотивації може мати наступний вигляд:

  1. Менторство, коучінг, самоосвіта
  2. Проведення та організація, або ж участь у семінарах та конференціях
  3. Регулярні курси підвищення кваліфікації
  4. Практичні тренінги, ділові ігри
  5. Взаємодія з більш досвідченим партнером
  6. Делегування, контроль та взаємодія з менш досвідченим партнером

Оцінка ефективності навчання як метод мотивації

Оскільки ми розглядаємо інвестиції у навчання персоналу як потенціальний розвиток організації, то без оцінки та аналізу доцільності цих інвестицій ніяк не обійтися, крім того, такий підхід буде корисний та цікавий не лише інвесторам, але і самим співробітникам та керівникам відділів, адже оцінка сама по собі – то могутній інструмент додаткової мотивації та заохочення. Тому обов’язково проводимо зріз отриманих знань та навичок, не ігноруємо відгуки та запити, адже саме на таких засадах ґрунтується комунікація та здорові відносини всередині колективу.