Аудит персоналу: навіщо проводити та з чого почати?


Правильна організація управління персоналом дозволяє компанії вести ефективну діяльність, а також безпосередньо чи опосередковано впливає на конкурентні переваги підприємства та його стратегічні перспективи. Одним із ключових моментів даного напрямку є ефективний кадровий аудит, організація якого має враховувати деякі моменти.

Що таке кадровий аудит персоналу?

Цей процес є комплексом процедур, з яких можна якісно оцінити ефективність системи управління персоналом. Крім того, аудит персоналу дає можливість позначити відповідність кадрового потенціалу та стратегічного просування компанії. Виходячи з вищесказаного, можна дійти невтішного висновку, що ключовим об'єктом кадрового аудиту є співробітники конкретної організації.

Цілі та переваги кадрового аудиту персоналу

Все, що відбувається в рамках цього заходу, дозволяє надалі знайти відповідь на питання щодо ефективного покращення роботи з людськими ресурсами. Іншими словами, аудит дає можливість знайти озвучити багато проблем.


Але найголовнішим і найважливішим завданням аудиту було і залишається точна оцінка ефективності та продуктивності дій співробітників у межах своєї компетенції. Саме цей фактор є основним для прибутковості компанії.


Етапи ефективного кадрового аудиту працівників

Процес аудиту персоналу передбачає порівняльний аналіз стану управління кадровими ресурсами. Основними етапами проведення ефективного аудиту працівників є аналіз наступних напрямків:

 • Ресурси – склад персоналу з погляду професійної кваліфікації;
 • Витрати – розглядається трудомісткість та зарплатоємність вироблених товарів, специфіка оплати праці, витрати на навчання персоналу та інше;
 • ефективність роботи - проводиться аналіз рівнів продуктивності праці, базових факторів, оцінки механізації та автоматизації, багато іншого;
 • соціальний розвиток – аналітика щодо формування та ефективного застосування потенціалу фонду соцрозвитку.

Специфіка та схема проведення аудиту

Загальний план, на якому базується технологія кадрового аудиту, має такий вигляд:

 1. Підготовка

Спочатку ставляться цілі та завдання. У процесі тривають ефективні розмови з керівниками, проводиться швидкий аналіз кадрових потреб клієнта.

 1. Збір інформації

На даному етапі збираються всі необхідні відомості для роботи аудитора і складається програма перевірки.

 1. Обработка и анализ

Тут буде потрібна кількісна характеристика персоналу - обчислення коефіцієнта ефективності обороту з вибуття, плинності, заміщення, сталості кадрів, інше.

 1. Узагальнення та підсумки

У цьому завершальному етапі здійснюється складання аудиторського укладання.

Переваги роботи з компанією ВІП Ейчар

Компанія ВІП Ейчар забезпечує на високому рівні послуги аудиту кадрового обліку. Наші експерти проведуть аудит кадрової служби співробітників, виявлять проблеми у галузі управління персоналом, допоможуть знайти оптимальний шлях їх вирішення. Співпраця з нами – це:

 • кваліфіковано підібраний персонал;
 • ефективна економія коштів та особистого часу;
 • оптимізація роботи компанії;
 • незалежна професійна оцінка системи кадрового управління;
 • підтримка комфортного психоемоційного клімату у робочому колективі;
 • покращення кадрової продуктивності.

Основний пріоритет нашої роботи - ефективність та якість послуг. Звертайтеся до нас будь-яким зручним для вас способом.